Ga naar inhoud
Terug naar overzicht

1000 vrachtwagens op gas tegen 2020 voor Jacky Perrenot

1000 vrachtwagens op gas tegen 2020 voor Jacky Perrenot

Doelstelling van 1000 vrachtwagens op gas tegen 2020 voor Transports Jacky Perrenot, met onmiddellijke bestelling van 250 Stralis Natural Power 460 pk op Solutrans in Lyon, waarmee het volledige voertuigpark tegen eind 2018 op 550 eenheden komt!

Tijdens de persconferentie van IVECO op Solutrans heeft Transports Jacky Perrenot, een van de belangrijkste transportbedrijven in Europa, officieel een bestelling aangekondigd van 250 Stralis Natural Power, waaronder bijna 200 exemplaren die uitgerust zijn met de nieuwe IVECO Cursor 13 NP-motor van 460 pk. Het gaat om de grootste bestelling tot nog toe sinds de officiële voorstelling van het voertuig!

IVECO en Transports Jacky Perrenot bevestigen nogmaals hun langdurig partnerschap – na de bestelling van 250 Stralis NP 400 vorig jaar in Madrid – en versterken hun respectief leiderschap op het vlak van duurzaam transport.

Groot-Bijgaarden, 30 november 2017.

Deze nieuwe bestelling – die geplaatst werd op de dag na de eerste openbare voorstelling van de Stralis Natural Power 460 pk – luidt een nieuwe fase in op het vlak van energietransitie in de sector van het goederentransport over de weg in Europa. De 250 nieuwe voertuigen komen bij de 250 Stralis NP 400 die vorig jaar in Madrid werden besteld, en zullen door Transports Jacky Perrenot overal in Frankrijk worden ingezet. Tegen eind 2018 zullen er op die manier bijna 550 Stralis Natural Power in gebruik zijn: een nieuw record!

De aankoop van deze derde generatie van aardgasvoertuigen door de Perrenot-groep benadrukt nogmaals de vertrouwensrelatie die beide merken al vele jaren met elkaar verbindt. Dit historisch partnerschap wordt nog versterkt door de komst van deze nieuwe Stralis NP 460 en bevestigt hun gemeenschappelijk engagement voor duurzaam transport.

Het in 1945 opgerichte Transports Jacky Perrenot, dat sinds 1960 een trouwe klant is van het merk (het toenmalige UNIC), is een van de Franse marktleiders op het vlak van transport in al zijn vormen. Het bedrijf heeft bijna 5000 werknemers in dienst en exploiteert een vloot van 7000 inschrijvingsbewijzen, waaronder 4000 motorvoertuigen. Met meer dan 1800 voertuigen, waaronder 850 trekkers, is IVECO het dominante merk binnen Transports Jacky Perrenot. Transports Jacky Perrenot investeert sterk in de zoektocht naar een relevante en krachtige oplossing om het hoofd te bieden aan de milieu-uitdagingen in het wegtransport. Als wegbereider kiest het bedrijf sinds 2012 voor aardgas en biomethaan als alternatief voor diesel en positioneert het zich tegenwoordig als Europees leider op het vlak van schoon transport.

Dit innovatievermogen wordt op Solutrans geïllustreerd door 2 wereldprimeurs:

• De eerste hybride CNG-elektrische betonmixer, gezamenlijk ontworpen door IVECO en CIFA voor Béton VICAT. Deze betonmixer op basis van de Stralis X-WAY CNG vervoert tijdens elke rit 8 m3 beton en stoot hierbij nauwelijks CO2, deeltjes of geluid uit. Dankzij de tridemconfiguratie 8x2x6 is hij bijzonder wendbaar, waardoor het een ideaal voertuig is voor werken in de stad, omdat hij de levenskwaliteit in de stad en de gezondheid van de inwoners ervan beschermt.

• De eerste koelvrachtwagen die uitgerust is met een koeleenheid met CNG-motor. Als resultaat van een 2-jarige samenwerking tussen de teams van Carrier en IVECO beschikt deze vrachtwagen over een aangepast CNG-circuit, waardoor de koeleenheid volledig autonoom gevoed kan worden, zelfs wanneer de vrachtwagenmotor uitgeschakeld is. Dit voertuig op biomethaan is dus een petroleumvrije, stille en bijzonder energie-efficiënte oplossing. Bijkomend voordeel: hij heeft geen bijkomende tank nodig, omdat de CNG-tanken van het chassis de koeleenheid voeden. Deze vrachtwagen moet dus maar één keer getankt worden met één vloeistof, wat tijdswinst oplevert en voor een maximaal gebruiksgemak zorgt. Met het oog op een coherent milieubeleid heeft Perrenot er voor zijn aanhangers voor gekozen om de LNG-trekkers te combineren met stikstoftechnologie voor koudeproductie.  Een autonome en stille technologie zonder vervuilende uitstoot tijdens de werking, die perfect past bij die van IVECO, voor een duurzaam transport.

Naar aanleiding van deze aankoop zei Philippe Givone, CEO van de transportafdeling van de Perrenot-groep: "Deze nieuwe bestelling is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de groep. We hebben vele jaren geleden voor gas gekozen en vandaag zien we onze Europese leiderspositie inzake schoon transport versterkt dankzij IVECO's knowhow op het vlak van alternatieve energieën. Doordat het aantal tankstations blijft groeien en dankzij de nieuwe Stralis NP 460, die de prestaties van een dieselvoertuig evenaart of zelf overtreft, kunnen we onze klanten een 'groene' logistiek en een dagelijks engagement aanbieden om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. We behoren met trots tot de eerste bedrijven die massaal gebruik maken van deze nieuwe technologie. Het is onze ambitie om tegen eind 2020 1000 of meer voertuigen op gas in ons voertuigpark te hebben. Na de grote ontwikkeling van de voedingsindustrie zien we op dit moment sterke verwachtingen in de bouwsector. Met de introductie van de eerste Stralis X-Way NP-voertuigen voldoet IVECO nogmaals aan onze verwachtingen en stelt het merk ons in staat om opnieuw de grenzen van het duurzaam transport te verleggen."

Pierre Lahutte, President van het merk IVECO, legt uit: "Gas is de meest volwassen, veelzijdige en betaalbare oplossing om diesel te vervangen, zowel in de stad als op de snelweg. Meer dan de brandstof van morgen is het vooral de brandstof van vandaag. Daarom spannen we ons in om steeds krachtigere en milieuvriendelijkere voertuigen aan te bieden. Door zijn keuze voor onze nieuwe Stralis NP 460 bewijst Transports Jacky Perrenot het potentieel van aardgas en biomethaan als onmiddellijk alternatief voor het goederentransport. Transports Jacky Perrenot is een voorloper geweest op dit gebied en stelt al jarenlang vertrouwen in ons. Meer dan een eenvoudige bestelling is dit de erkenning van IVECO's leiderschap en knowhow op dit vlak. We zijn blij en trots dat de Stralis NP 460 en X-Way NP binnenkort deel zullen uitmaken van het voertuigpark van Jacky Perrenot en dat we op die manier zullen bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het bedrijf."

De vraag naar LNG stijgt snel in Europa en het Duitse Ministerie voor Verkeer en Digitale Infrastructuur (BMVI) identificeert LNG op korte termijn en voor de volgende 10 tot 15 jaar als de beste oplossing voor het wegtransport over lange afstanden. Als de Stralis NP op aardgas van fossiele oorsprong rijdt, stoot hij, naargelang de toepassing en de samenstelling van het gas, tot 10% minder CO2 uit dan een vergelijkbaar dieselvoertuig – en tot 95% minder als biomethaan wordt gebruikt.
Dankzij de aardgastechnologie van IVECO is de uitstoot van deeltjes verwaarloosbaar en liggen de NOx-emissies 60% lager dan de Euro VI-grenswaarden voor langeafstandstransport. Bovendien is de vrachtwagen veel stiller: het geluidspeil ligt ongeveer 50% lager, waardoor leveringen in de stad veel serener verlopen.

Iveco was in 1991 's werelds eerste constructeur die het potentieel van aardgas inzag. Dankzij die voorzienigheid heeft de onderneming intussen een compleet gamma vrachtwagens, bestelwagens en bussen op aardgas kunnen uitbouwen. Tegenwoordig rijden er meer dan 23.000 IVECO voertuigen op gas rond.

 

 


Un objectif de 1000 camions IVECO au gaz d’ici 2020 pour les Transports Jacky Perrenot, avec une signature immédiate de 250 Stralis Natural Power 460 ch. à Solutrans (Lyon), portant la totalité du parc à 550 unités dès la fin 2018 !

A l’occasion de la conférence de presse IVECO à Solutrans, les Transports Jacky Perrenot, l’une des plus importantes entreprises de transport en Europe, ont officiellement annoncé la commande de 250 Stralis Natural Power dont près de 200 équipé du nouveau moteur IVECO Cursor 13 NP de 460 ch. Il s’agit de la plus grosse commande enregistrée à ce jour depuis sa présentation officielle !

IVECO et les Transports Jacky Perrenot confirment une nouvelle fois leur partenariat de longue date – faisant écho à la commande des 250 Stralis NP 400 l’an dernier à Madrid – et renforcent leur leadership respectif en matière de transport durable. 

Grand-Bigard, le 30 novembre 2017.

Cette nouvelle commande – faite au lendemain de la première présentation publique du Stralis Natural Power 460 ch. – marque une nouvelle étape importante en matière de transition énergétique dans le secteur du transport routier de marchandises en Europe. Les 250 nouveaux véhicules viendront s’ajouter aux 250 Stralis NP 400 signés l’an dernier à Madrid, et seront exploités par les Transports Jacky Perrenot partout en France. Dès la fin 2018, c’est près de 550 Stralis Natural Power qui seront ainsi en exploitation : un nouveau record !

L’acquisition de cette troisième génération de véhicules au gaz naturel par le Groupe Perrenot démontre une nouvelle fois la relation de confiance qui lie les deux marques depuis de nombreuses années. Ce partenariat historique se voit encore renforcé par l’arrivée de ces nouveaux Stralis NP 460, et confirme leur engagement commun en faveur du transport durable.

Fondé en 1945 et fidèle client de la marque depuis 1960 (UNIC à l’époque), les Transports Jacky Perrenot sont devenu un des leaders français du transport sous toutes ses formes. L’entreprise emploie près de 5000 salariés et exploite une flotte composée de 7000 cartes grises, dont 4000 moteurs. Avec plus de 1800 véhicules, parmi lesquels 850 tracteurs, IVECO est la marque dominante au sein des Transports Jacky Perrenot. Profondément investi dans la recherche d’une solution pertinente et performante pour faire face aux défis environnementaux du transport routier, les Transports Jacky Perrenot font figure de précurseur en choisissant le gaz naturel et le biomethane comme alternative au diesel depuis 2012, et se positionnent aujourd’hui comme le leader du transport européen propre.

Cette capacité d’innovation est illustrée à Solutrans par la présence de 2 premières mondiales :

• La première bétonnière hybride CNG - électrique conçue en partenariat avec IVECO et CIFA pour Béton VICAT. Cette bétonnière sur châssis Stralis X-WAY CNG, transporte à chaque voyage 8 m3 de béton sans quasiment émettre de CO2, de particules et de bruit. Extrêmement maniable grâce à sa configuration en tridem 8x2x6, elle est l’outil idéal pour tous les chantiers urbains car elle préserve la qualité de vie en ville et la santé de ses habitants.

• Le premier poids lourd frigorifique équipé d’un groupe frigorifique à motorisation CNG. Fruit de 2 années de collaboration entre les équipes de Carrier et d’IVECO, ce camion dispose d’un circuit CNG adapté lui permettant d’alimenter de manière totalement autonome, et y compris lorsque le moteur du camion est coupé, le groupe frigorifique. Alimenté en biométhane, ce véhicule offre donc une solution zéro pétrole, silencieuse et particulièrement efficace sur le plan énergétique. Avantage supplémentaire : elle ne nécessite aucun réservoir additionnel puisque ce sont les réservoirs CNG du châssis qui alimente le groupe frigorifique. Ce camion ne nécessite donc qu’un seul plein et qu’un seul fluide, avec à la clé un gain de temps et une simplicité d’utilisation maximale. Pour la partie remorque, Perrenot a fait le choix, pour sa cohérence environnementale, d'associer la traction LNG avec la technologie azote pour la production de froid.  Une technologie autonome, silencieuse et sans aucune émission polluante en opération, qui s’associe parfaitement à celle d’IVECO pour un transport durable.

À propos de cette commande, Philippe Givone, Président Directeur Général de la filiale transport du Groupe Perrenot, a déclaré : « Cette nouvelle commande marque un tournant important dans l’histoire du Groupe. Nous avons fait le choix du gaz il y a de nombreuses années, et aujourd’hui, nous confortons notre assise de leader du transport propre en Europe grâce à l’expertise d’IVECO en matière d’énergies alternatives. Grâce au maillage des stations de plus en plus dense et au nouveau Stralis NP 460, qui offre des performances équivalentes voir supérieures à celle du diesel, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients une logistique « verte » et un engagement quotidien pour réduire notre empreinte carbone. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à adopter massivement cette nouvelle technologie. Notre ambition est d’atteindre voir de dépasser les 1000 véhicules CNG/LNG en parc avant la fin de 2020. Après le fort développement du secteur alimentaire nous voyons maintenant des attentes fortes dans le secteur de la construction. Avec l’arrivée des premiers Stralis X-Way NP, IVECO est une nouvelle fois en phase avec nos attentes et va nous permettre de repousser à nouveau les limites du transport durable ».

Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO, explique : « Le gaz est la solution la plus mature, la plus polyvalente et la plus abordable pour remplacer le diesel que ce soit en ville ou sur autoroute. Plus que le carburant de demain, c’est avant tout le carburant d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous nous efforçons de proposer des véhicules toujours plus performants et respectueux de l’environnement. En choisissant notre nouveau Stralis NP 460, les Transports Jacky Perrenot démontrent le potentiel du gaz naturel et du biométhane comme alternative immédiate pour le transport de marchandises. Les Transports Jacky Perrenot ont été précurseurs dans ce domaine et nous ont fait confiance depuis de nombreuses années. Plus qu’une simple commande, c’est la reconnaissance d’un leadership et d’une expertise en la matière pour IVECO. Nous sommes heureux et fier de voir les Stralis NP 460 et X-Way NP intégrer la flotte des transports Jacky Perrenot et de participer ainsi au développement durable de l’entreprise ».

La demande de LNG croît rapidement en Europe, le Ministère fédéral allemand des Transports et de l’Infrastructure Numérique (BMVI) ayant identifié le LNG comme la meilleure solution de transport routier longue distance à court terme et pour les 10 à 15 prochaines années. En fonctionnant au gaz naturel d’origine fossile, les émissions de CO2 du Stralis NP sont jusqu’à 10% inférieures à son équivalent diesel, en fonction de la mission et de la composition du gaz – et jusqu’à 95% inférieures en utilisant du biométhane.
Grâce à la technologie au gaz naturel d’IVECO, les niveaux de particules sont négligeables et les émissions de NOx sont 60% inférieures aux limites Euro VI sur les missions longue distance. Le camion est par ailleurs beaucoup plus silencieux, les niveaux de bruits étant réduits d’environ 50%, améliorant ainsi les livraisons en zones urbaines.

IVECO a été le premier constructeur dans le monde du transport à pressentir, en 1991, le potentiel du gaz naturel – une anticipation qui a permis à l’entreprise de développer une gamme complète de camions, fourgons et autobus fonctionnant au gaz naturel. Actuellement, plus de 23 000 véhicules IVECO alimentés au gaz sont en circulation.